banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders vragen veel hogere boetes
24-08-07 10:01

DOOR: LEEUWARDER COURANT

Categorie: Recreatie, Overheid, Wetgeving

HARLINGEN - Wie z'n hond laat loslopen in het waddengebied moet geen 25, maar 250 euro boete krijgen. Overtredingen moeten hier tien maal zo zwaar gestraft worden als nu. Dit voorstel heeft de Vereniging voor Wadvaarders deze zomer neergelegd bij het Openbaar Ministerie.
Voorzitter Maarten Snel stelt dat de Natuurbeschermingswet veel te vaag formuleert wat strafbaar is. Je hond laten loslopen mag niet, maar een agent die daarvoor iemand wil bekeuren, moet volgens Snel ,,een dik boek volschrijven''.

Snel noemde het gisteren in Harlingen in overleg met PvdA- Kamerlid Lutz Jacobi ,,te gek voor woorden'' dat het nota bene de wadvaarders zelf zijn die om zwaardere straffen en handhaving vragen. De hogere boetes zijn volgens hem nodig omdat een aantal toeristen zo vermogend is, dat 25 euro als een lachertje wordt ervaren.

Een lid van de vereniging heeft recent gezien dat iemand op het wad zijn boot teerde. Dit is fotografisch vastgelegd, en de datum en namen van de boot en schipper zijn doorgegeven. Toch volgde geen bestraffing, zegt Snel.

Bron: Waddenzee.nl


Reactie van het bestuur:

Bovenstaand artikel uit de Leeuwarder Courant van 24 augustus jl.  heeft bij enkele mensen verwarring veroorzaakt. Het bestuur betreurt dat ten zeerste. Het bestuur wil een eventueel misverstand graag rechtzetten.

De onduidelijkheid heeft vooral betrekking op de laatste passage over het melden van een incident: “Een lid van de vereniging heeft gezien dat iemand zijn  boot teerde. Dat is fotografisch vastgelegd, en de datum en de naam van de boot zijn doorgegeven. Toch volgde geen bestraffing (einde citaat)”.  Hieruit zou men kunnen afleiden dat het een nieuw beleid van onze vereniging zou zijn om alles wat riekt naar wangedrag op het Wad meteen aan te geven bij de politie. Dat is absoluut niet het geval. In het gesprek met de journalist van de LC heeft onze voorzitter verwezen naar één specifiek incident. Dat is overigens het enige incident waarmee we een overheidsinstantie benaderd hebben vanwege de ernst van het verstorend gedrag op het Wad. Het betreffende incident is overigens kort beschreven in onze Berichten, nummer 65 van april 2007, met als vraag “Wat te doen?” (voorbeeld nr. 3 op blz.. 9 en 10).

De vereniging Wadvaarders staat voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad. Verantwoord met de waddennatuur omgaan schept verplichtingen. Daarover is beleid gevormd en dat beleid wordt jaarlijks op de ledenvergadering besproken en goedgekeurd. Het is geenszins het beleid  en ook geen voorgenomen beleid van de vereniging Wadvaarders om van elk (vermeend) vergrijp op het Wad aangifte te gaan doen. Wij zijn geen handhavers, geen waddenpolitie.  Het bestuur is ook zeker niet van plan om ook maar iets in de richting van een soort van waddenpolitie te worden. Een dergelijke koerswijziging (als die al gewenst zou zijn) zou ook niet tot stand komen zonder bespreking met, en accordering door de leden.

De vereniging Wadvaarders bepleit al langer dat niet alleen de voorlichting, de educatie, het waarnemen en het aanspreken serieus moeten worden aangepakt (door ons en anderen), maar dat ook het repressieve sluitstuk (door de overheid, in voorkomend geval) deugdelijk moet zijn. Dit past in het beleid zoals dat met de leden is besproken en is vastgelegd.

Het bestuur van de vereniging Wadvaarders