banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaarders en Natuurmonumenten nader tot elkaar
 
Op zaterdag 27 januari hield de vereniging Wadvaarders haar jaarlijkse ledenvergadering te Harlingen.
Een kleine 200 leden en gasten bogen zich over de vraag wat de vereniging Wad-vaarders voor andere organisaties betekent, hoe de Wadvaarders vanuit hun ervaring, hun deskundigheid en kennis van het gebied voor anderen van nut kunnen zijn.
In zijn inleiding nodigde de heer Wilfred Alblas van Natuurmonumenten de aanwezigen uit “ogen en oren” te zijn op het Wad om zodoende de belangrijke verschijnselen in de natuur te monitoren, in goede samenwerking met natuurbeschermers, terreinbeheerders en onderzoeks-instituten. Zo ontstaat een bondgenootschap tussen Wadvaarders en Natuurmonumenten.
Ook sprak de heer Alblas zich uit vóór het continueren van de droogvalregeling volgens de zogeheten Erecode. Voorlichting, educatie en sociale controle werken kennelijk goed, met handhaving op de achtergrond als laatste bewakingsmiddel.
Wadwachten, gastheren op het Wad, kunnen een belangrijke positieve rol vervullen bij de voorlichting en informatie-uitwisseling.
Voorzitter Maarten Snel reikte de Wadvaarderstrofee dit jaar uit aan de stichting WAD die zich beijvert voor  het instellen van een tiental Wad-wachten.
Tot het bestuur van de vereniging is toegetreden de heer Karel Helder, Wadvaarder van het eerste uur, actief voor botterbehoud en traditionele IJsselmeervisserij, voormalig wethouder van Wunseradiel.