banner
Pagina in afdrukformaat
Bij Oostenwind wordt er niet gered bij Ameland

Ingevolge de PKB (planologische kernbeslissing) voor de Waddenzee gelieve men bij Oostenwind en laagwater elders schipbreuk te lijden, in nood te geraken danwel overboord te slaan. Eventuele drenkelingen dienen teneinde voor redding in aanmerking te komen door te zwemmen naar Schiermonnikoog of Terschelling.

Weer een voorbeeld dat star "handhaven" tot vreemde resultaten leidt. In alle besluiten dient er een goede afweging van belangen te zijn. Hier lijkt men toch iets gemist te hebben.

 


Update bron: Nieuwe Dockumer Courant, 18 okt 2010

Ameland: Reddingbootgeul kan gebaggerd
Geplaatst door redactie op 18/10, 11:05 uur.

DEN HAAG – De PKB Waddenzee vormt geen belemmering om de vaargeul in de Ballumerbocht op gewenste diepte te brengen, als de verdieping maar beperkt in omvang is en gericht op waarborgen van de veiligheid voor de bewoners en gebruikers van het waddengebied.

Dit antwoordde demissionair minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings op vragen van Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP). De reddingboot loopt bij laag water en oostenwind het risico van vastlopen.

De KNRM-reddingboot Anna Margaretha heeft een aantal keren per jaar last van de te ondiepe geul. Dit leverde al drie keer een stranding op. De belemmeringen in de vaarroute kan negatieve gevolgen hebben voor een snel en adequaat optreden bij scheepvaartincidenten, zegt Dijkgraaf. Veiligheid van scheepvaartbemanning gaat boven ecologische waarden van de Waddenzee, meent het Kamerlid.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat aan de KNRM gevraagd om precies aan te geven waar de knelpunten in de geul liggen. De geul kan worden uitgebaggerd als er maar rekening wordt gehouden met de PKB Waddenzee.


Bron: Dagblad van het Noorden (GPD), 26 aug 2010

Ballum Een van de twee reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNMR) op Ameland kan bij bepaalde weersomstandigheden niet in actie komen vanwege Haagse regels. De vaargeul van en naar het reddingstation in de Ballumerbocht mag niet worden uitgediept. Protesten van de burgemeester en de directeur van de KNRM hebben niets uitgehaald.

Als de boot in de Ballumerbocht uitvaart bij oostenwind en laag water, loopt deze vrijwel meteen aan de grond. De smalle geul moet zeker een halve meter dieper, aldus burgemeester Albert de Hoop. Maar dat mag niet. Dit jaar is er al zeker drie keer een reddingboot gestrand.
"De pkb (planologische kernbeslissing, een rijksbesluit over de ruimtelijke ordening, red.) voor de Waddenzee schrijft voor dat je niets aan de geul mag veranderen", zegt De Hoop. "Directeur Roemer Boogaard van de KNRM heeft er ook al om gevraagd, maar verdiepen mag niet, kreeg hij te horen. Te gek voor woorden natuurlijk."
Het is 'weer typisch zo'n statische benadering van het ministerie van LNV en Rijkswaterstaat', vindt
de burgemeester. 'Terwijl de Waddenzee dynamisch is. Dan moet je je gezond verstand bij gebruiken. Als
er een ramp is op de Noordzee kunnen we vanuit de Ballumerbocht niks beginnen bij oostenwind in combinatie met laag water. "
Rijkswaterstaat laat weten dat er in september een gesprek komt met de redders van Ameland. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. 'Wij kunnen daar niet zomaar baggeren. Het is pkb-gebied. Dat is de wet", zegt een woordvoerster van de rijksdienst. (GPD)