banner
Pagina in afdrukformaat
Jaaroverzicht waddenzee 2006 en 2007

Vandaag is het Het Jaaroverzicht Waddenzee 2006 en 2007 aangeboden aan het Regionaal College Waddengebied. Het overzicht bevat de belangrijkste ontwikkelingen in de Waddenzee in 2006 en 2007 en is onder redactie van InterWad samengesteld door de gezamenlijke waddenoverheden. Het biedt u een snel en bondig doorkijkje naar de toestand van het Waddengebied, gerangschikt naar hoofdthema's; van onder andere beleidsmatige zaken tot trends in vogelpopulaties, schelpdiervisserij en kitesurfgebieden.

De thematische indeling sluit naadloos aan bij de indeling die gebruikt wordt op www.waddenzee.nl, waar u veel uitgebreidere informatie kunt vinden. In het document vindt u in de tekst diverse links naar pagina's op deze site, waar de informatie uit wat voorheen het jaarboek Waddenzee heette, en later ontsloten via www.waddeninzicht.nl, volledig is geïntegreerd met informatie op de site. Via het menu-item "feiten en figuren" kunt u bijvoorbeeld verder terug gaan in de tijd, en meerjarenoverzichten vinden, met figuren en kaarten.

www.waddenzee.nl wordt ontwikkeld en beheerd door de projectorganisatie InterWad, in opdracht van alle waddenoverheden.

Meer informatie:
InterWad, Jelle Rijpma (058-2339022)