banner
Pagina in afdrukformaat
Actueel zaken

januari 2018

BBZ wadden workshops

De BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart) heeft samen met Ecomare de cursus ’Wat is Wad?’ ontwikkeld.

Het belooft, net als voorgaande jaren, weer een boeiende training te worden.
In vijf dagdelen wordt zoveel mogelijk verteld over het leven op en in het Wad, en hoe je deze kennis op een boeiende manier over kunt dragen op je gasten.
Iedereen die de basistraining gevolgd heeft kan meedoen aan de vervolg training en mag zich daarna ambassadeur van het Wad noemen.

 • Basistraining: donderdag 1 en vrijdag 2 maart.
 • Vervolgtraining: donderdag 15 en vrijdag 16 maart.

Dankzij subsidie kost de cursus € 105,=.
Aanmelden of meer informatie mail naar map@debbz.nl

De cursus is interessant voor iedereen die met het Wad te maken heeft en is bovendien ook heel gezellig.
Deze cursus geeft op een prettige en ontspannen wijze informatie over de structuur en natuur van de Waddenzee.
Er wordt op ludieke wijze verteld over wat er in het Wad leeft. Tevens vindt er een daadwerkelijke verkenning op het Wad plaats.
De cursisten komen uit allerlei hoeken, variërend van charterschippers tot havenmeesters en belangstellenden.Bron: Rijke Waddenzee, december 2016

Help het plastic de Waddenzee uit

Voor de gemiddelde wadvaarders behoort het vermoedelijk tot de kleine ergernissen op het Wad: plastic afval op het strand en op de platen.

Nienke Dijkstra gaat al sinds 2010 elke maand naar het Rif boven Engelsmanplaat om het plasticafval op te ruimen. Door de stroming van de zee, komt hier veel afval terecht: stofzuigerslangen, visnetten, trossen, schoenen, Maggi-flessen, brokstukken van een F16. Wat de mens heeft gedumpt, legt de zee daar neer.

Zij heeft hiervoor ‘Doe eens Wad’ opgericht en organiseert voor groepen schoonmaak excursies naar het Rif. In 2015 is ze een actie gestart om beheerders (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ministerie EZ) en gebruikers (vissers, vaarrecreatie, wadlopers) tot actie te bewegen om het plastic in de Waddenzee op te ruimen en waar mogelijk te beperken.

Iedereen is het er mee eens dat plasticafval moet worden opgeruimd en dat het aandacht behoeft om plasticafval in de Waddenzee te voorkomen. Helaas ligt er veel plastic in zee en veel belandt door stromingen in de Waddenzee.Nienke Dijkstra verzamelt nu alle initiatieven van plasticafval opruimen in de Waddenzee.Zij maakt op dit moment een Plan van Aanpak voor een praktische uitvoering plasticafval opruimen omdat er veel verschillen zijn bij afvoeren van plasticafval bij kustgemeenten en Waterschappen.

Er een ‘richtlijn plasticafval opruimen’ gemaakt, waarop de volgende punten staan:

 • Verboden gebied blijft verboden gebied. Daar afval ruimen werkt verstorend en doet meer kwaad dan goed.
 • Houd afstand tot vogels en zeehonden. Als een vogel opvliegt of een zeehond zijn kop opsteekt, komt u te dichtbij.
 • Handmatig opruimen: om de biodiversiteit en natuurlijke processen in stand te houden, verwijdert u zwerfvuil handmatig.
 • Plastic: dit afval is het belangrijkst om op te ruimen. Probeer bij het verwijderen zo min mogelijk de bodem beroeren. Haal plastic draadjes bijvoorbeeld tussen zeewier vandaan, maar laat het zeewier liggen. Dit heeft een belangrijke functie in het ecosysteem: voedsel, beschutting en duinvorming.
 • Glas: meenemen. Ook al valt glas uiteindelijk uiteen tot zand, dit duurt lang en scherven vormen een gevaar voor mens en dier.
 • Filters van sigaretten: meenemen. Sigarettenfilters zijn kunststof, verteren niet en de giftige stoffen die erin zijn opgenomen komen in zee terecht.
 • Hout: geverfd of anderszins behandeld hout (bijvoorbeeld met spijkers) kunt u het beste meenemen. Onbehandeld hout kunt u laten liggen.
 • Organisch afval (zeewier, plantenresten, dode vogels): gewoon laten liggen. Dit afval heeft een belangrijke functie in het ecosysteem.
 • Chemisch afval (zoals gevulde verfblikken en jerrycans): dit kunt u het beste laten liggen en melden bij de Centrale Meldpost Waddenzee: 0562-443100 of marifoon kanaal 4. Met uw gegevens zorgen zij ervoor dat het afval wordt opgehaald en op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Zij registreren ook meteen uw vondst en dat is belangrijk voor het overzicht.

Tip 1: Het meeste afval vindt u op de grens van land en water. De wind blaast het eventueel nog iets verder weg.

Tip 2: Hoewel het altijd leuk is om iets groots te vinden, zijn juist kleine stukjes belangrijk om mee te nemen. Als plastic ouder wordt, valt het in steeds kleinere deeltjes uiteen. Hiermee wordt het ook steeds lastiger om het uit het milieu te halen.

Tip 3: Als u vaker opruimt, zult u merken dat uw oog getraind wordt en u steeds makkelijker het afval vindt. Afval heeft vaak een afwijkende kleur en verraadt zichzelf daarmee.

Blijf vooral plastic opruimen en geef aan Nienke Dijkstra door op welke plekken veel plastic ligt.
En mocht je nog vragen of ideeën hebben dan kun je altijd contact opnemen met Nienke (info@doeeenswad.nl).

Behalve het zichtbare plastic vormt microplastic een steeds groter mondiaal probleem. Plastic wordt in steeds kleinere stukjes afgebroken, maar veel plastic verdwijnt niet maar blijft in de vorm van microplastic in het water aanwezig. Via de voedselketen komen ze uiteindelijk ook op ons bord terecht. Jan en Barbara Geertsema uit Lauwersoog gaan regelmatig met hun gasten met een speciaal net plankton vissen en bekijken dit onder de microscoop en via een beamer. Helaas vinden zij ook veel microplastics. Zij proberen mensen bewust te maken dat plasticafval dus ook in vissen is terug te vinden én dus op je bord.

Begin september is het rapport “Plastic in het Werelderfgoed Waddenzee” gepresenteerd.

Op 11 november jl is voor de tweede maal een werkcongres Op naar een plastic vrije Waddenzee (de vorige was precies een jaar geleden op 11 november 2015) waarbij de volgende vragen aan de orde zijn geweest:

 • Hoe kunnen we voorkomen dat plastic en ander zwerfafval in het water komt?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat plastic en ander zwerfafval in de Waddenzee komt?
 • Hoe kunnen we plastic en ander zwerfafval uit het water halen?
 • Hoe kunnen we er voor zorgen voor een optimale recycling van plastic en ander zwerfafval?

Meer informatie over plasticafval is te vinden op Rijke Waddenzee.


Bron: Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, 18 mei 2016

Monitoring recreatie en natuur Waddenzee

De partijen die samenwerken in het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW), waar wij als Wadvaarders aan deelnemen, beginnen dit jaar aan een drie jaar durend project om de receatie op het Wad in kaart te brengen. In het gezamenlijk uitgebrachte nieuwsbericht leest u er meer over.

De afgelopen jaren was er al een monitoringprogramma "Oog voor het Wad" waar iedereen zijn waarnemingen van menselijke activiteiten in combinatie met de natuur op het Wad kan vermelden op www.oogvoorhetwad.nl.

Deze waarnemingen kunt u ook dit jaar nog kwijt novenstaande website, maar het monitoringprogramma voor de komende drie jaar is veel omvattender. Daarvoor wordt uw medewerking en bijdrage gevraagd. Het gaat daarbij met name om uw beleving van het Wad. U kunt meedoen door door de "app" greenmapper te downloaden van www.greenmapper.nl.