banner
Pagina in afdrukformaat
Gebruiksvoorwaarden van deze website

De website www.wadvaarders.nl wordt door de Vereniging Wadvaarders ter beschikking gesteld aan leden en geïnteresseerden onder de navolgende voorwaarden.

Acceptatie van de voorwaarden
Met het gebruiken van deze website accepteert de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
De Vereniging Wadvaarders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

Beschikbaarheid van de website
Hoewel de website bijna continue operationeel is, garandeert de Vereniging Wadvaarders de beschikbaarheid van deze website niet.
Ook garandeert de Vereniging niet het beschikbaar blijven van informatie op deze website. Elke informatie kan zonder vooraankondiging van de website verdwijnen.

Fouten, onjuistheden, niet actuele informatie
Hoewel de website met zorg wordt samengesteld, kunnen er toch fouten en feitelijke onjuistheden optreden. Ook kan de informatie niet meer actueel zijn. De Vereniging Wadvaarders aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of mede-veroorzaakt door onjuistheden op deze site.

Auteursrechten
Er is naar beste weten geprobeerd uitsluitend gebruik te maken van materiaal (tekstueel en foto’s) waar de Vereniging Wadvaarders het recht van publicatie heeft verworven. Mochten onbedoeld toch rechten worden geschonden, maakt u ons dan daarop attent.

Overname van inhoud van de website
Het overnemen van gegevens van deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de Vereniging Wadvaarders.
Het "deep-linken" naar deze website is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Wanneer het deep-linken, naar oordeel van de vereniging onjuist geschiedt, kan deze toestemming worden ingetrokken. Er wordt geen garantie gegeven dat deep-links in continuïteit blijven werken.

Deep-links
Op de site staan soms "deep-links" naar andere websites. Dit gebeurt altijd met bronvermelding. Het is geenszins de bedoeling deze informatie als "eigen" informatie te tonen.
Mocht u van mening zijn dat het deep-linken naar uw website op onjuiste of onterechte wijze geschiedt, stelt u ons dan hiervan op de hoogte.

Cookies en andere technische aspecten
Deze website plaatst tijdens uw bezoek tijdelijk een cookie op uw computer; na afsluiten van uw browser is deze cookie weer verwijderd. Er wordt via deze weg geen informatie over u verzameld. Voor dit type cookie ook behoeft geen toestemming aan de gebruiker te worden gevraagd.
De website bevat, naar ons beste weten, geen virussen of andere "malware". Garanties hierover kunnen echter niet worden gegeven.
De Vereniging Wadvaarders aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor technische problemen veroorzaakt door het gebruik van deze site.