Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad

De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden. 


Actuele informatie over Noordpolderzijl

15-6-2019 Nieuwe, uitgebreide informatie over de toegangsgeul naar Noordpolderzijl ..>> en voor de navigatie een gpx-bestand voor Garmin, een gpx-bestand voor Hummingbird en een usr-bestand voor lowrancegebruikers. Zeer aanbevolen om kennis te nemen van deze informatie voor u bij Noordpolderzijl naar binnen wilt.

28-5-2019: [RWS] de betonning vanaf de ZOL naar NPZ nog moet worden aangepast; deze geeft nu niet overal de juiste loop van de geul.
22-4-2019: De toegang tot Noordpolderzijl is nog steeds erg ondiep: 2 dm bij NAP ...>>


Laatste updates vaar-estafettetocht 10 jaar werelderfgoed Wadden
Het laatste nieuws over en tijdens de estafettetocht die de Wadvaarders tussen 19 en 30 juni varen van Vlieland naar Wilhelmshaven vindt u hier

Voor een kaart van de route klik hier.


Dollard boeien zijn weer in orde
1-6-2019: Op de Dollard zijn de boeien D39 en D41 weer op positie (Melding van Rik Vasen)


 

Haven Schiermonnikoog uitgebaggerd
17-4-2019. De diepgang is nu gemiddeld 2,00 meter onder NAP. Bij laag water blijft ruim 1 meter water in de haven staan ...>> 


Dieptestaat jachthaven van Ameland
9-4-2019. De baggerwerkzaamheden in de haven van Nes (Ameland) zijn afgerond. De nagestreefde diepte is NAP-2,5m.
Voor de dieptestaat van de haven ...>>
Klaas Jan van der Meij, havenmeester jachthaven Nes, Ameland


Ondieptes bij MarBoeien Lauwersmeer?
27-3-2019. De Marrekrite kreeg de afgelopen tijd een paar keer te horen dat sommige watersporters, op het Lauwersmeer achter een MarBoei liggend, tegen een zandplaat of ondiepte aan zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  Blijkbaar liggen 1 of meerdere boeien te dicht bij een zandrichel onder water.
De Marrekrite wil graag weten om welke MarBoeien het gaat. U kunt uw ervaringen mailen naar Tiemen Cloo, tmcloo@planet.nl


GPS problemen na 7 april
In de nacht van 6 op 7 april vindt namelijk de ‘GPS-omwenteling’ plaats. Het telsysteem van GPS is dan vol en begint vanaf dan weer bij 0. Een beetje zoals bij oudere auto’s vroeger, als de kilometerteller na 99.999 km weer oversprong op 0 km. 
Oudere navigatiesystemen kunnen hierdoor ‘in de war raken’ en niet meer goed functioneren ...>>


Waddenramp met containerschip Zoe ...>>
Het nieuwe jaar is voor het Wad slecht begonnen.
Meehelpen met opruimen? Check: @HelpwadWaddenvereniging en Zeehondencentrum Pieterburen.
Verslag van het opruimen op Rottum ...>>
Bekijk de video hoe de kleine plastic korrels opgeruimd worden ...>>


Getijdentabellen 2019
De getijdentabellen voor 22 plekken op en rond het Nederlandse Wad staan vanaf 3 december op wadkanovaren.nl ..>>


Aanloop Otzumer Balje is verlegd
De aanloop van de Otzumer Balje is op 14 aug ongeveer 1,5 Nm naar het oosten verplaatst. 
De positie van de uiterton is nu 53° 48,5400 N bij 7° 40,3480 E
Op de Nautin-website zijn de actuele posities van alle boeien te vinden ...>>


Wat vindt u nou zo leuk aan het Wad? 
Diverse onderzoekorganisaties verenigd in MOCO doen onderzoek naar het harmonisch samengaan van de recreatie en de natuur op het Wad. Naast het verzamelen van aantallen dieren en mensen, bootbewegingen e.d..
Daarom zoeken zij wadvaarders die m.b.v. de app Greenmapper willen aangeven hoe ze het Wad beleven, waar ze van genieten en wat ze belangrijk vinden ...>>


Uitgeklede schepenlijst gepubliceerd
Door de nieuwe privacywet kunnen we alleen gegevens van leden publiceren waarvoor een lid expliciet toestemming heeft gegeven.
We beschikken over gegevens van bijna 1000 leden, maar tot nu toe hebben 267 leden toestemming gegeven voor opname in de schepenlijst op deze site.

Wilt u óók op de lijst? Geef hier uw toestemming ...>>


Ons privacybeleid
Ons privacybeleid vindt u hier ...>>


Vier promotiefilmpjes voor de Erecode en "Ik pas op het Wad"
Programma Rijke Waddenzee (PRW) heeft promotiefilmpjes voor de Erecode en voor het project "Ik pas op het Wad" ...>>