Wadvaarders voor vrij en verantwoord varen en droogvallen op het Wad

De Vereniging Wadvaarders maakt zich sterk voor vrije én verantwoorde recreatievaart op de Wadden, met goed zeemanschap, respect voor de Erecode, in evenwicht met de natuur en zonder onnodige beperkingen.
In goed overleg met alle betrokkenen streeft de vereniging ernaar het vrij en verantwoord varen op het Wad mogelijk te houden.


Uitnodiging / oproep om te laten weten wat u nou zo leuk aan het Wad vindt en hoe u het Wad beleeft
Diverse onderzoekorganisaties verenigd in MOCO doen onderzoek naar het harmonisch samengaan van de recreatie en de natuur op het Wad. Naast het verzamelen van aantallen dieren en mensen, bootbewegingen e.d. zijn zij op zoek naar wadvaarders die m.b.v. de app Greengrapper willen aangeven hoe zij het Wad beleven, waar genieten zij van en wat vinden zij belangrijk. lees verder....


Afsluiting oostelijk deel Rif wordt nog even gehandhaafd  / Waardgronden i.v.m. met zeehondenpups nog niet vrij gegeven
Weliswaar zijn de nesten van vrijwel alle sterns en andere vogles op het Rif bij de laatste combinatie van hoogwater en harde wind weggespoeld maar de sterns zitten er nog wel. Hoop en verwachting is dat door ze nu op deze plek rust te gunnen ze volgend seizoen tot broeden komen. De situatie wordt van week tot week bekeken; wijzigingen worden gemeld op nautin.nl en hier.

Ook de waardgronden worden wekelijks gemonitort door de Waddenunit; 15 juli zaten er nog pups. Zodra die naar het noordelijke deel zijn vertrokkenn en de boeien voor de route door de waardgronden zijn gelegd wordt de route vrij gegeven: ook dat wordt op nautin.nl gemeld.


Afsluiting Rif gedeeltelijk opgeheven, maar veel zeehonden met pups in Smeriggat
Door hoogwater en harde wind is half mei een groot deel van de sternnesten weggespoeld van het Rif. Alleen aan de oostkant liggen nog nesten van de Noordse stern en scholeksters. Daarom zijn van het westelijk deel van het Rif de verbodsborden weggehaald.

Op de westelijke oever van het Rif bij het Smeriggat liggen in enkele groepen een kleine 100 zeehonden met pups. De zeehonden zijn zeer alert en gaan bij het minste geringste het water in.
Dringend verzoek om als je daar vaart zo veel mogelijk afstand tot de zeehonden te houden. Als je wilt droogvallen doe dat dan op geruime afstand van de zeehonden.


QuickTide nu ook beschikbaar voor iPhone
De QuickTide App is inmiddels ook beschikbaar voor de iPhone.
De Android-versie was al twee maanden klaar. Maar nu kunnen dus ook de iPhone-bezitters er plezier aan beleven.
QuickTide is gratis voor Wadvaarders. 
Meer informatie op de website van Nautin ...>>


Uitgeklede schepenlijst gepubliceerd
Door de nieuwe privacywet kunnen we alleen gegevens van leden publiceren waarvoor een lid expliciet toestemming heeft gegeven.
We beschikken over gegevens van bijna 1000 leden, maar tot nu toe hebben 267 leden toestemming gegeven voor opname in de schepenlijst op deze site.

Op wijzigen gegevens kunt u alsnog toestemming en uw gegevens doorgeven voor de schepenlijst. 

Ons privacybeleid
De ver. Wadvaarders heeft haar privacybeleid gepubliceerd ...>>


Vier promotiefilmpjes voor de Erecode en "Ik pas op het Wad"
Programma Rijke Waddenzee (PRW) heeft promotiefilmpjes voor de Erecode en voor het project "Ik pas op het Wad" ...>>

Noordpolderzijl weer goed toegankelijk
Hans Danel maakte een uitgebreid verslag over het baggeren van Noordpolderzijl. Mét met informatie over diepte en aanloop, inclusief waypoints. ...>>


Onderzoek gevoeligheid zeehonden voor scheepvaart
Dit jaar wil de RUG haar onderzoek aan de relatie zeehondmoeder-pup uitbreiden van Punt van Reide naar andere plekken op de Waddenzee. Onderdeel is o.a. wat er zich afspeelt wanneer tijdens hoogwater de platen onder water staan en moeder en pup beide moeten zwemmen.
Dit sluit goed aan bij onze vraag in hoeverre scheepvaart tijdens hoogwater de zwemmende zeehonden verstoort.
Nadere informaite over het onderzoek kunt u vinden op ...>>


Meld uw dieptewaarneming!
Om onze dieptestaat actueel te houden hebben wij ook uw waarnemingen nodig.
Ziet u op uw tochten afwijkende dieptes of kent u dieptes van locaties die wij niet hebben vermeldt?
Meld dit aan ons ...>>


Adviesrapport opvang zeehonden
De adviescommissie opvang zeehonden in Nederland heeft op 13 maart 2018 advies uitgebracht, zie rapport (pdf). Het advies is in het Engels, maar bevat achterin een Nederlandse vertaling.


Petitie tegen gaswinning bij de Waddenzee
Er loopt een petitie tegen gaswinning bij de Waddenzee, zie https://petities.nl/petitions/stop-gaswinning-bij-de-waddenzee. Ieder kan voor zich zelf bepalen of hij deze petitie wil tekenen.


Cursus Gastheerschap Waddenzee
Begin maart organseerd de BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart) samen met Ecomare weer de cursus ’Wat is Wad?’ Iedereen die de cursus volgt mag zich daarna ambassadeur van het Wad noemen. ...>>


Verslag Wadvaardersdag 2018
Een verslag van de geslaagde wadvaardersdag van 27 januari 2018 aan de hand van foto's en geluidopnames van de bijdragen van Kor Wijngaarden, Hans Danel, Rob Leemans en de drie gasten kunt u hier bekijken en beluisteren: ...>>


Een schoner en plasticvrij wad
Werk samen met de werkgroep schoner wad om het wad vrij te maken van plastic en andere troep. ..>>


27 oktober 2017 verschenen Wadvaarders Berichten 102 met verkeerde inhoudsopgave
voor de juiste pagina klik hier en voor de digitale versie van de Berichten 102 ...>>.


Vervolgonderzoek haalbaarheid spoelmeer Noordpolderzijl
Uit onderzoek van waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de aanleg van een buitendijks spoelmeer om de havenen geul van noordpolderzijl op diepte te houden de beste optie is.De hoop is om in de zomer van 2018 na voortgezet onderzoek een besluit te kunnen nemen. ...>>


De aanloop van Noordpolderzijl
Maandag 17 juli 2017 heeft de Zeekat van de Kustwacht de tonnen en staken bij Noordpolderzijl op de juiste plek gezet. Na de 3 genummerde boeien staan er nu 9 ongenummerde groene tonnen. Nieuwe steekbakens zijn geplaatst, de oude worden nog verwijderd. De diepte van de geul blijft problematisch. ...>>
De boeien zijn nu ook opgenomen is de downloadbestanden op nautin.nl. ...>>


Website Waddenzee rondom Terschelling Op de site Waddendata.nl zijn een heleboel gegevens gecombineerd die voor het varen op de westelijk Waddenzee erg praktisch zijn. Op deze site worden weerberichten voor districten Texel en Harlingen van het KNMI gecombineerd met Windguru voorspellingen en Buienrada. ...>>


De aanloop van Noordpolderzijl is nog steeds moeizaam
De boeien en steekbakens in de geul naar de haven van Noordpolderzijl staan niet accuraat.
Ook is er een melding van "niet binnen kunnen lopen" van de haven. ...>>


Lees verslag Wadden in Beeld 2016
Wadden in beeld is een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen die zich voordoen in de natuur en in het gebruik van het waddengebied. De redactieraad bestaat uit vertegenwoordigers van beheersorganisaties en van maatschappelijke organisaties die nauw bij het beheer van het gebied zijn betrokken.
Wadden in beeld gaat zoveel mogelijk over onbetwiste feiten en cijfers, ontleend aan meetprogramma’s en onderzoek van meerdere kennisinstituten en van landelijke en regionale overheden. Ze moeten bijdragen aan het hoofddoel van de basismonitoring wadden: beter inzicht geven in trends en ontwikkelingen die voor het beleid en beheer van belang zijn ...>>


Foto's van de excursie naar Engelsmanplaat
Meer dan 80 mensen waren aanwezig bij de herfstbijeenkomst van de WSV Lauwersoog op 14 oktober. Er was een excursie naar Engelsmanplaat en een lezing 's avonds. De foto's van Els Knol en eega Luuk zijn hier en hier te bekijken.


Help de wetenschap van de Wadden met Greenmapper
We zoeken Wadvaarders die hun favoriete plekken en/of routes willen markeren via Greenmapper. ...>>


Succes voor "Ik pas op het Wad"
De campagne "Ik pas op het Wad" en de Erecode hebben succes, constateert de Waddenunit. ...>>


De nieuwe Erecode voor het Wad is uit!


Vogelwachter Boschplaat in Waterkampioen

In de afgelopen 10 á 20 jaar is er heel wat veranderd: de Erecode bewijst zijn nut. ...>>


T-shirts kunnen weer besteld worden
Na lang weggeweest zijn ze er weer: Wadvaarders-T-shirts!
Nu met veel meer keus in kleur, model en afmetingen. Van rompertje tot polo, of eventueel een rugzak. 


Verrassende vaar-ervaringen?  Oproep: stuur navigatie-meldingen!
Veel vakanties zijn al weer achter de rug. Van veel wadvaarders ontvangen we informatie van verkenningen die zij deden. Goede droogvalplekken, ondieptes, dieptes, etc. En dat is mooi, want er is veel veranderd is de afgelopen winter.

Dus hierbij een oproep aan alle Wadvaarders. Zie je iets, of blijkt iets anders dan in "het boekje" of op de kaart, dat voor mede-wadvaarders van belang is? Stuur ons vooral deze informatie; daar doen anderen hun voordeel mee. Per email naar: 

En ook reisverslagen plaatsen we graag op de site.